هاست لینوکس سی پنل

فضای میزبانی 500 مگ
50% Complete
پهنای باند ماهیانه نامحدود
100% Complete
اد دامین 1 عدد
6% Complete
بکاپ گیری روزانه , هفتگی , ماهانه
100% Complete
آمارگیر حرفه ای
100% Complete
پشتیبانی 24 ساعته
100% Complete
تحویل فوری پس از پرداخت
100% Complete
کنترل پنل Cpanel
100% Complete
ایپی اختصاصی درصورت درخواست وپرداخت هزینه ایپی
100% Complete
بقیه امکانات نامحدود
100% Complete
قابل پرداخت یک ماهه , سه ماهه , شیش ماهه
100% Complete
LS-1 قیمت 1,500/ماهیانه
سفارش دهید
فضای میزبانی 1000 مگ
100% Complete
پهنای باند ماهیانه نامحدود
100% Complete
اد دامین 1 عدد
6% Complete
بکاپ گیری روزانه , هفتگی , ماهانه
100% Complete
آمارگیر حرفه ای
100% Complete
پشتیبانی 24 ساعته
100% Complete
تحویل فوری پس از پرداخت
100% Complete
کنترل پنل Cpanel
100% Complete
ایپی اختصاصی درصورت درخواست وپرداخت هزینه ایپی
100% Complete
بقیه امکانات نامحدود
100% Complete
قابل پرداخت یک ماهه , سه ماهه , شیش ماهه
100% Complete
LS-2 قیمت 3,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای میزبانی 2 گیگابایت
0% Complete
پهنای باند ماهیانه نامحدود
100% Complete
اد دامین 2 عدد
12% Complete
بکاپ گیری روزانه , هفتگی , ماهانه
100% Complete
آمارگیر حرفه ای
100% Complete
پشتیبانی 24 ساعته
100% Complete
تحویل فوری پس از پرداخت
100% Complete
کنترل پنل Cpanel
100% Complete
ایپی اختصاصی درصورت درخواست وپرداخت هزینه ایپی
100% Complete
بقیه امکانات نامحدود
100% Complete
قابل پرداخت یک ماهه , سه ماهه , شیش ماهه
100% Complete
LS-3 قیمت 5,500/ماهیانه
سفارش دهید
فضای میزبانی 4 گیگابایت
0% Complete
پهنای باند ماهیانه نامحدود
100% Complete
اد دامین 4 عدد
25% Complete
بکاپ گیری روزانه , هفتگی , ماهانه
100% Complete
آمارگیر حرفه ای
100% Complete
پشتیبانی 24 ساعته
100% Complete
تحویل فوری پس از پرداخت
100% Complete
کنترل پنل Cpanel
100% Complete
ایپی اختصاصی درصورت درخواست وپرداخت هزینه ایپی
100% Complete
بقیه امکانات نامحدود
100% Complete
قابل پرداخت یک ماهه , سه ماهه , شیش ماهه
100% Complete
LS-4 قیمت 7,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای میزبانی 8 گیگابایت
0% Complete
پهنای باند ماهیانه نامحدود
100% Complete
اد دامین 8 عدد
50% Complete
بکاپ گیری روزانه , هفتگی , ماهانه
100% Complete
آمارگیر حرفه ای
100% Complete
پشتیبانی 24 ساعته
100% Complete
تحویل فوری پس از پرداخت
100% Complete
کنترل پنل Cpanel
100% Complete
ایپی اختصاصی درصورت درخواست وپرداخت هزینه ایپی
100% Complete
بقیه امکانات نامحدود
100% Complete
قابل پرداخت یک ماهه , سه ماهه , شیش ماهه
100% Complete
LS-5 قیمت 10,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای میزبانی 16 گیگابایت
1% Complete
پهنای باند ماهیانه نامحدود
100% Complete
اد دامین نامحدود
100% Complete
بکاپ گیری روزانه , هفتگی , ماهانه
100% Complete
آمارگیر حرفه ای
100% Complete
پشتیبانی 24 ساعته
100% Complete
تحویل فوری پس از پرداخت
100% Complete
کنترل پنل Cpanel
100% Complete
ایپی اختصاصی درصورت درخواست وپرداخت هزینه ایپی
100% Complete
بقیه امکانات نامحدود
100% Complete
قابل پرداخت یک ماهه , سه ماهه , شیش ماهه
100% Complete
LS-6 قیمت 17,000/ماهیانه
سفارش دهید
شامل همه پلن ها
  • Ssl رایگان دارد
  • مناسب ربات تلگرامی کم مصرف
  • پشتیبانی 24 ساعته