سرور مجازی آلمان SATA
قیمت مناسب و کیفیت خوب، یکی از ویژگی های مثبت هارد SATA میباشد، که توانسته مشتریانی زیادی را جلب خود کند،
 • Product 1

  512MB-VPS-SATA

  • ★ نصب رایگان سیستم عامل ★
   CPU Core 1 (3.2 GHz)
   RAM 512MB DDR3
   Hard 20GB SATA
   PORT SPEED GBit/s1
   BACKUP SPACE 10GB
   ترافیک نامحدود ماهانه
  فقط
  42,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  1GB-VPS-SATA

  • ★ نصب رایگان سیستم عامل ★
   CP‌U Core 1 (3.2 GHz)
   RAM 1024MB DDR3
   Hard 40GB SATA
   PORT SPEED GBit/s1
   BACKUP SPACE 15GB
   ترافیک نامحدود ماهانه
  فقط
  55,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  2GB-VPS-SATA

  • ★ نصب رایگان سیستم عامل ★
   CPU Core 2 (3.2 GHz)
   RAM 2048MB DDR3
   Hard 60GB SATA
   PORT SPEED GBit/s1
   BACKUP SPACE 15GB
   ترافیک نامحدود ماهانه
  فقط
  70,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  4GB-VPS-SATA

  • ★ نصب رایگان سیستم عامل ★
   CPU Core 2 (3.2 GHz)
   RAM 4GB DDR3
   Hard 80GB SATA
   PORT SPEED GBit/s1
   BACKUP SPACE 30GB
   ترافیک نامحدود ماهانه
  فقط
  92,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  6GB-VPS-SATA

  • ★ نصب رایگان سیستم عامل ★
   CPU Core 3 (3.2 GHz)
   RAM 6‌GB DDR3
   Hard 200GB SATA
   PORT SPEED GBit/s1
   BACKUP SPACE 40GB
   ترافیک نامحدود ماهانه
  فقط
  115,900/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  8GB-VPS-SATA

  • ★ نصب رایگان سیستم عامل ★
   CPU Core 3 (3.2 GHz)
   RAM 8‌GB DDR3
   Hard 400GB SATA
   PORT SPEED GBit/s1
   BACKUP SPACE 100GB
   ترافیک نامحدود ماهانه
  یکبار
  148,500تومان
  سفارش دهید
 • Product 7

  12GB-VPS-SATA

  • ★ نصب رایگان سیستم عامل ★
   CPU Core 4 (3.2 GHz)
   RAM 12GB DDR3
   Hard 600GB SATA
   PORT SPEED GBit/s1
   BACKUP SPACE 150GB
   ترافیک نامحدود ماهانه
  فقط
  195,000/ماهیانه
  سفارش دهید