هاست دانلود دایرکت ادمین


HD-1
HD-2
HD-3
HD-4
HD-1
فضای میزبانی
20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
200 گیگابایت
پارک دامین
1 عدد
ديتابيس MySQL
ندارد
قابليت نصب اسکريپت ليچ
ندارد
بکاپ گیری
ندارد
آمارگیر
حرفه ای
پشتیبانی
24 ساعته
تحویل فوری
پس از پرداخت
کنترل پنل
Cpanel
ایپی اختصاصی
درصورت درخواست وپرداخت هزینه ایپی
بقیه امکانات
نامحدود
قابل پرداخت
یک ماهه , شیش ماهه
25,000تومان
ماهانه
HD-2
فضای میزبانی
40 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
400 گیگابایت
پارک دامین
2 عدد
ديتابيس MySQL
ندارد
قابليت نصب اسکريپت ليچ
ندارد
بکاپ گیری
ندارد
آمارگیر
حرفه ای
پشتیبانی
24 ساعته
تحویل فوری
پس از پرداخت
کنترل پنل
Cpanel
ایپی اختصاصی
درصورت درخواست وپرداخت هزینه ایپی
بقیه امکانات
نامحدود
قابل پرداخت
یک ماهه , شیش ماهه
50,000تومان
ماهانه
HD-3
فضای میزبانی
80 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
800 گیگابایت
پارک دامین
5 عدد
ديتابيس MySQL
ندارد
قابليت نصب اسکريپت ليچ
ندارد
بکاپ گیری
ندارد
آمارگیر
حرفه ای
پشتیبانی
24 ساعته
تحویل فوری
پس از پرداخت
کنترل پنل
Cpanel
ایپی اختصاصی
درصورت درخواست وپرداخت هزینه ایپی
بقیه امکانات
نامحدود
قابل پرداخت
یک ماهه , شیش ماهه
80,000تومان
ماهانه
HD-4
فضای میزبانی
160 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
160000 گیگابایت
پارک دامین
5 عدد
ديتابيس MySQL
ندارد
قابليت نصب اسکريپت ليچ
ندارد
بکاپ گیری
ندارد
آمارگیر
حرفه ای
پشتیبانی
24 ساعته
تحویل فوری
پس از پرداخت
کنترل پنل
Cpanel
ایپی اختصاصی
درصورت درخواست وپرداخت هزینه ایپی
بقیه امکانات
نامحدود
قابل پرداخت
یک ماهه , شیش ماهه
160,000تومان
ماهانه