هاست دایرکت ادمین


WEB-1
WEB-2
WEB-3
WEB-1
فضای میزبانی
500 مگ
پهنای باند ماهیانه
5 گیگابایت
پارک دامین
1 عدد
بکاپ گیری
روزانه , هفتگی , ماهانه
آمارگیر
حرفه ای
پشتیبانی
24 ساعته
تحویل فوری
پس از پرداخت
کنترل پنل
DirectAdmin
ایپی اختصاصی
درصورت درخواست وپرداخت هزینه ایپی
بقیه امکانات
نامحدود
قابل پرداخت
یک ماهه , سه ماهه , شیش ماهه
3,600تومان
ماهانه
WEB-2
فضای میزبانی
1000 مگ
پهنای باند ماهیانه
10 گیگابایت
پارک دامین
1 عدد
بکاپ گیری
روزانه , هفتگی , ماهانه
آمارگیر
حرفه ای
پشتیبانی
24 ساعته
تحویل فوری
پس از پرداخت
کنترل پنل
DirectAdmin
ایپی اختصاصی
درصورت درخواست وپرداخت هزینه ایپی
بقیه امکانات
نامحدود
قابل پرداخت
یک ماهه , سه ماهه , شیش ماهه
5,500تومان
ماهانه
WEB-3
فضای میزبانی
2 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
25 گیگابایت
پارک دامین
2 عدد
بکاپ گیری
روزانه , هفتگی , ماهانه
آمارگیر
حرفه ای
پشتیبانی
24 ساعته
تحویل فوری
پس از پرداخت
کنترل پنل
DirectAdmin
ایپی اختصاصی
درصورت درخواست وپرداخت هزینه ایپی
بقیه امکانات
نامحدود
قابل پرداخت
یک ماهه , سه ماهه , شیش ماهه
10,000تومان
ماهانه